Binnenhof Projecten

Nieuwe Brabantse Kunst Stichting

Binnenhof Projecten

Een goede marketingmix kan ervoor zorgen dat uw naamsbekendheid groeit. Natuurlijk is dit van groot belang voor grote bedrijven, maar ook voor kleinere stichtingen, organisaties en verenigingen. Juist de kleinere organisaties, die vaak geen budget hebben voor marketing, hebben hier het meeste baat bij. Zo kunnen ze op deze manier donateurs binden en vrijwilligers werven. Binnenhof Projecten streeft ernaar om grote en kleine bedrijven dezelfde kansen te bieden. Bij Binnenhof Projecten is drukwerk voor de klanten met een klein budget dan ook gratis, terwijl de kwaliteit van de publicaties gewaarborgd blijft. Zo kunnen ook de kleinere organisaties, stichtingen en  verenigingen de voordelen van drukwerk ervaren.

Gratis drukwerk bij Binnenhof Projecten

Binnenhof Projecten realiseert kwalitatief hoogwaardig drukwerk gratis voor zijn klanten. Dit gebeurt middels het SponsorPublicatieConcept. Doordat de medewerkers van Binnenhof Projecten voor uw publicaties op zoek gaan naar sponsoren, bent u zelf geen tijd en geld kwijt. Wij zoeken sponsoren die in ruil voor een financiële bijdrage een naamsvermelding in de publicatie krijgen. Door deze werkwijze heeft dit concept zowel nut voor onze klanten, die gratis publicaties kunnen realiseren, als voor de sponsoren, die een naamsvermelding krijgen in het product.

Natuurlijk is drukwerk een breed begrip en is het type drukwerk afhankelijk van uw doelgroep en wensen. Bij Binnenhof Projecten kunnen wij echter veel soorten drukwerk middels het SponsorPublicatieConcept realiseren. Zo kunnen we posters ontwerpen, die tijdloos zijn, of kunnen we terugkerend drukwerk realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een magazine. Kortom bespreekt Binnenhof Projecten graag met u uw wensen en de mogelijkheden die wij hierin bieden.

De werksfeer binnen Binnenhof Projecten

De klanten die wij bij Binnenhof Projecten al hebben mogen verwelkomen zijn veelal klanten met een maatschappelijk doeleinde. Bij Binnenhof Projecten zelf vinden wij het dan ook van groot belang om niet alleen bij te dragen aan de maatschappij door deze stichtingen, verenigingen en organisaties te ondersteunen in hun marketing, maar zelf ook verantwoord te ondernemen. Daarom scheiden wij afval zorgvuldig, gebruiken we groene energie en maken we zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk licht.

Alle medewerkers van Binnenhof Projecten werken daarnaast op een manier die voor hun prettig werkt. Bij Binnenhof Projecten vinden we het belangrijk dat er op kantoor een prettige, informele sfeer heerst, omdat we van mening zijn dat zo de beste resultaten behaald worden. Ook de klanten die Binnenhof Projecten in het verleden heeft voorzien van drukwerk, geven altijd aan dit prettig te vinden werken.

Opleiden van nieuwe professionals

Verder vinden wij het niet alleen  van belang dat de medewerkers kennis hebben en deze kennis tot uiting brengen in een mooi eindproduct, maar ook vinden we het bij Binnenhof Projecten erg belangrijk om deze kennis en kunde over te brengen op de volgende generatie. Bij Binnenhof Projecten zijn dan ook regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor verschillende richtingen binnen het mbo. Als student leer je bij Binnenhof Projecten niet alleen veel vakinhoudelijke kennis, maar leer je ook meer over verantwoord ondernemen en wordt er aandacht besteed aan het samenwerken tussen de verschillende experts. Binnen ons multidisciplinaire team kunnen stagiaires dus veel leren en leren wij ook altijd van de nieuwe kennis die studenten met zich meebrengen