Combineer je gezin met je werk via een gastouder in Oldenzaal

Nieuwe Brabantse Kunst Stichting

Combineer je gezin met je werk via een gastouder in Oldenzaal

Op den duur wil je natuurlijk kinderen, maar het is ook 2017. Dat betekent dat het niet langer gebruikelijk is dat de moeder thuis blijft om voor de kinderen te zorgen. Vaak werken beide ouders en het is dan ook gebruikelijk dat de moeder na het zwangerschapsverlof weer aan het werk gaat. De vraag die dan rijst is uiteraard hoe het werk te combineren is met de opvoeding van de kinderen. Dat is niet altijd even gemakkelijk en de moeilijkheid hangt ook voor een groot deel samen met je eigen ideeën omtrent de opvoeding van je kinderen. Als je van mening bent dat alleen jijzelf kan zorgen voor een goede opvoeding, dan kun je toch beter thuis blijven en niet gaan werken. Als je wat flexibeler bent ingesteld, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een gastouder in Oldenzaal. Een kind is immers niet maakbaar. Je kunt tot op zekere hoogte proberen om jou waarden over te dragen op je kind, maar of en hoe je kind uiteindelijk zal opgroeien is voor een groot deel afhankelijk van zijn of haar eigen karakter. Daarnaast zijn zaken als waarden en normen op jonge leeftijd nog niet echt aan de orde. Het gaat vooral om de basisstructuren. Je wilt dat je kind opgroeit in een rustige liefdevolle omgeving. Tevens moet er ruimte zijn voor de nodige ontwikkeling en educatie. Al dit soort zaken vormen vervolgens de basisvoorwaarden waar je kind zich op kan beroepen tijdens de verdere ontwikkeling. Je hoeft met een kind van 4 geen filosofische discussie te voeren over wat goed is en wat niet. Op deze leeftijd heeft een kind structuur nodig waarin hij/zij kan floreren. Deze basis kun jij bieden, maar een gastouder in Oldenzaal daar natuurlijk ook voor zorgen. Sterker nog, een gastouder doet niets anders en is wellicht meer bevoegd/opgeleid om je kind te voorzien van een stabiele leeromgeving dan jijzelf. In die zin is een gastouder in Oldenzaal juist een perfecte aanvulling op jouw eigen opvoedingsmethode. Dit is ook de één van de redenen waarom school zo belangrijk is. Je kunt je kind zelf van alles leren in termen van rekenen en taal, maar school is vooral ook bedoeld om je kind te leren wat het is om bijvoorbeeld samen te werken met anderen. School biedt een structuur waar je kind ook in zijn latere leven mee te maken zal krijgen. Op school kijkt het op de klok om te ontdekken of het tijd is voor pauze of wanneer hij/zij weer naar huis mag. Later vind je dat zelfde gedragspatroon terug op de werkvloer. Alles is dus voorbereiding op wat gaat komen.

Waar vind ik een goede gastouder in Oldenzaal?

Als je op zoek bent naar een gastouder in Oldenzaal, dan kun je terecht bij Gastouderbureau Snoesje. Je hebt dan ook de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende gastouders. Elke gastouder in Oldenzaal heeft natuurlijk een eigen methode. Elk mens is uniek en dat geldt dus ook zeker voor een gastouder in Oldenzaal. Dat betekent niet dat elke gastouder in Oldenzaal kan doen en laten wat hij/zij wil. De kwaliteit wordt door Gastouderbureau Snoesje altijd gewaarborgd. Maar de ene gastouder in Oldenzaal past beter bij jou, dan de andere. Daarom kun je via een intakegesprek alvast ontdekken wat de mogelijkheden zijn en men probeert dan ook om je te matchen aan een passende gastouder in Oldenzaal.

De voordelen van Gastouderbureau Snoesje

Hieronder vind je enkele voordelen van Gastouderbureau Snoesje:

  • Vrijblijvend kennismaken met meerdere gastouders
  • Ze werken uitsluitend samen met professionele en betrouwbare gastouders
  • Betrokken en kleinschalig gastouderbureau