Over ons

Nieuwe Brabantse Kunst Stichting

De NBKS heeft een grote hoeveelheid informatie over landelijke, provinciale en lokale instanties, instellingen en ook de namen en adressen die daarbij horen. Het overzicht biedt informatie over onder meer: subsidies, fondsen, kunstenaarsinitiatieven, werkplaatsen, belangenorganisaties, galeries en musea.

De gegevens worden op dit moment geactualiseerd.

De NBKS heeft in haar pand een unieke, zeer uitgebreide documentatie. Kunstenaarsinitiatieven, overheden, bedrijven, particulieren, galeries en conservatoren maken gebruik van de documentatie.

Een deel van de omvangrijke NBKS-documentatie is in te zien op deze site (wil men de uitgebreide documentatie  raadplegen: gelieve dan een afspraak te maken).
Op deze site kan via een zoekprogramma worden gezocht op de bij de NBKS ingeschreven kunstenaars, (een deel van) hun kunstwerken, alsook publicaties in de bibliotheek.
Wat betreft de kunstenaarsdocumentatie: in de loop van het jaar benaderen wij alle ingeschreven kunstenaars om hun documentatie te actualiseren. Daarom zijn op dit moment de gegevens en afbeeldingen van slechts een gedeelte van de kunstenaars op onze site actueel.

Daarnaast zijn de beschikbare tijdschriften op een rij gezet en worden regelmatig de aanwinsten van de bibliotheek bekendgemaakt. 
Wij bieden veel praktische informatie over landelijke, provinciale en lokale fondsen alsook subsidiemogelijkheden en de namen en instanties die daarbij horen. Gegevens van kunstenaarsinitiatieven, werkplaatsen, galeries en belangenorganisaties zijn er eveneens in opgenomen. De NBKS houdt in de kunstenvelddocumentatie ook dossiers bij van actuele thema’s in de beeldende kunst.

Elke professioneel werkzame kunstenaar die woont en werkt in Noord-Brabant kan zich inschrijven bij de NBKS. Wie meer wil weten over de voorwaarden kan daar nadere informatie over de kunstenaars-documentatie van de NBKS opvragen.

Bij de realisatie van de NBKS website hebben wij er met grote zorgvuldigheid naar gestreefd om zoveel mogelijk aan de belangen van de kunstenaars en kunstinstellingen tegemoet te komen.
Mocht er ondanks dat nog aanleiding zijn tot opmerkingen dan verzoek ik u deze zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.